Loginės argumentavimo klaidos
Mąstymo klaidos
Pamoka jaunimui apie medijų raštingumą

Patarimai kalbant apie kladingą informaciją